Handelsbetingelser

Om produktet
Draw N’ Bend, herefter kaldet DNB tilbyder et online-tegnesystem (applikationen), der forefindes som 3 versioner, 1 med og 1 uden branding af virksomheden samt 1 med kundelink til købers egen hjemmeside.

Aftalen
Ved at indgå en aftale med DNB om brugen af applikationen accepterer du (kunden) betingelser og vilkår i denne aftale. DNB giver kunden en ikke-eksklusiv, uoverdragelig og tidsbegrænset ret til at anvende applikationen.

Pris og betalingsbetingelser
Alle priserne er angivet i danske kroner og er ekskl. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at DNB kan justere priserne, således at DNB stilles uændret.
Ved indgåelse af en abonnementsordning (køb af applikationen) giver kunden automatisk DNB lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af kundens kort.
Denne aftale gælder så længe kunden har en konto, der giver adgang til applikationen - altså indtil opsigelsen er gennemført.
Vi modtager betaling med Visa, MasterCard og American Express.
Ved trækning på kundens kort, i forbindelse med abonnementfornyelse, oprettes en faktura med kundens køb. Denne kan af kunden til enhver tid læses og downloades med administrator-kodeord fra velkomst-e-mail under menupunktet ”Kvitteringer” i applikationen.

Udskiftning/sletning af betalingskort
Kunden kan til enhver tid udskifte eller forny betalingskort ved at sende en e-mail til pf@muncholm.dk med besked om dette, dog senest 8 dage inden fornyelse af abonnementet.

Opsigelse
kunden kan afmelde sit abonnement ved at sende en e-mail til pf@muncholm.dk med besked om dette, dog senest 8 dage inden fornyelse af abonnementet.

Opdateringer og driftsstabilitet
DNB forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på applikationen. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for kunden. I enkelte tilfælde vil det være nødvendigt at lukke for adgangen til applikationen, mens opdateringer foretages. DNB tilstræber højest mulig driftsstabilitet for applikationen, men garanterer ikke for denne.
Hvis DNB ønsker at lukke adgangen til applikationen kan dette ske uden særlig grund, men det varsles pr. e-mail et år inden lukningen.

Ansvar
Brugen af applikationen foregår helt på eget ansvar og DNB kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. manglende adgang til applikationen uanset årsag eller fejl ved denne, der kan medføre datatab. DNB gør naturligvis sit bedste for at sikre, at kundens data ikke mistes eller uvedkommende får kendskab til dem.

Ændringer og opdateringer
DNB kan til enhver tid ændre og opdatere betingelserne og oplysninger om rettigheder.

Ingen refundering eller fortrydelsesret
Ydelsen er ikke omfattet af den lovpligtige 14 dages fortrydelsesret, da leveringen sker digitalt og ydelsen dermed bliver leveret på tidspunktet for betalingen.